За нас


 

Под логото „Металика” стоят две от най сериозните фирми в своя бранш –  „Балканка” ЕООД, „Металика Строй” ЕООД.

МЕТАЛИКА СТРОЙ” ЕООД

гр. Велинград
Индустриална зона, срещу Кристал - бетонов възел и арматурен двор

офис до х-л Роял спа ул Цар Самуил 2Г - продажба на имоти 


М.О.Л. Елена Петрова Лагадинска
ИН 200125671

Фирмата е регистирана в Агенцията по вписваниятапрез 2008 г. Регистрирана е в областното предтавителство на камарата на строителите Пазарджик през 2009 г. Персонала на фирмата средно е около 50 човека

Съгласно издадените удостоверения от камарата на строителите фирмата има право да извършва строежи от високо строителство, прилежащата инфраструктура, строежи от благоустройствената инфрасруктура и др.

“Балканка” ЕООД

“Балканка” ЕООД с предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с арматура и арматурни заготовки за строителството, услуги с механизация, производство на бетон и бетонови изделия.

 

От създаването си до момента Фирмата  се стреми да предлага на своите клиенти продукти, стоки и услуги с високо качество на конкурентни цени. МЕТАЛИКА СТРОЙ поставя  клиентите си  в основата на свойта дейност прилагайки индивидуален подход и раздвижени ценови схеми.

С изцяло автоматизирания си бетонов възел произвеждаме необходимите Ви бетонови разтвори, които притежават  сертификат за съответстствие Дружеството  предлага целия асортимент арматурно желязо и изработва заготовки по поръчка на клиента.

В складовата база ще намерите  още арматурна  мрежа, тухли, керемиди, коминни тела и облициовъчен камък.

Фирмата е подпомагала общественозначими дейности във Велинград, като почистване на река” Чепинска” нерегламентирано сметище на входа на града  и др.

Заповядаите в офисите на МЕТАЛИКА и индустриална зона Роботика  за да договорим едно добро бъдещо сътрудничество.

 

Предметът на дейността обхваща строителство на жилищни и промишлени сгради,прекарване на водопровод и канализации,изграждане на басейни. Фирмата успешно се наложи на строителния пазар, спазвайки основни положения, заложени във фирмената политика, както следва:

  1. Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР.
  2. Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.
  3. Стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС.
  4. Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.
  5. Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към ИНВЕСТИТОРИТЕ, без да се делят обектите на малки и големи.
  6. Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на СМР.

 

Строителна фирма Металика строй ЕООД Велинград, продава апартаменти, къщи и търговски обекти директно от строителя

Продажба на имоти Велинград

  • Продажба на Апартаменти ново строителство от инвеститор
  • Продажба на къщи ново строителство от инвеститор Велинград
  • Продажба на търговски обекти ново строителство от инвеститор

Освен продажба на имоти Металика строй предлага и Проектиране и строителство на къщи, еднофамилни сгради, многофамилни сгради, търговски и промишлени помещения.


МЕТАЛИКА ЕООД – доверете се на опита!

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № I

Камара на строителите в България - Удостоверение № I - NV 007613

УДОСТОВЕРЕНИЕ № IV

Камара на строителите в България - Удостоверение № IV - NV 003690

УДОСТОВЕРЕНИЕ № V

Камара на строителите в България - Удостоверение № V - NV 004599

 

Можете да се свържете с нас чрез: